Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 27 Nisan 2020 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   

SON HABERLER


Engelli Kadınların Sorunları Anketi

Türkiye Körler Federasyonu Etkiniz desteği ile pandemi sürecinde engelli kadınların sorunlarını tespit etmek için bir anket hazırladı Bu anketi sadece engelli kadınlar ve zihinsel engelli çocukları olan kadınlar doldurabilecekler Çevrenizde anket doldurmakta sorun yaşayanlar olursa bize iletebilirsiniz Bu anketi doldurmanızı ve paylaşmanızı rica ediyoruz.
https://forms.gle/56qBV3v9DA729FKF7Basına ve kamuoyuna
Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler teşkilatı 1981 yılını Engelliler Yılı, izleyen 10 yılı da Engelliler On Yılı ilan ederek engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, sorunların çözümüne ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamak ve engellilik olgusu konusunda dünya genelinde farkındalık oluşturmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası adıyla her gün bir engel grubunun ele alındığı etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin öngördüğü süre 1991 yılında sona ermesine karşın, ülkemizde beklenen farkındalığın oluşmadığı düşünülmüş olmalı ki, Engelliler Haftası etkinlikleri gelenekselleştirilerek sürdürülmüştür.

Bu haftanın engelli örgütleri açısından anlamı, engellilerin yaşadığı sorunların kamuoyunun gündemine taşınmasını sağlayarak bu sorunların çözümü konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak ve engellilik olgusu konusunda farkındalık düzeyinin artırılmasına katkı sunmaktır. Bu kapsamda Türkiye Körler Federasyonu aşağıda engellilerin yaşamakta olduğu sorunların bir kısmını kamuoyuyla paylaşarak çözüm konusunda kamuoyundan destek beklemeyi hedeflemektedir.

1- Bilindiği üzere bu seneki Engelliler Haftası etkinlikleri Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle insanların sokağa çıkamadığı pandemi sürecine denk geldiğinden fiziki etkinlik düzenleme olanağı ortadan kalkmıştır. Pandemi sürecinin özellikle görme engellilerin sosyal mesafe kuralı nedeniyle sokağa çıkma olanaklarını ortadan kaldırarak çeşitli sağlık sorunlarını yaşamaya başlamalarına neden olduğu, görme engelliler başta olmak üzere birçok engel grubundan engellinin işlerini kaybetmeye başladığı, birçok engellinin yeterli sağlık hizmeti alamadığı, engelliler alanında yoksulluk oranının yükselmeye başladığı gözlemlenmiştir. Bu konudaki eksikliklerin vakit geçirilmeden giderilmesini talep ediyoruz.

2- Engellilerin erişilebilirlik konusunda sorunları pandemi sürecinde artarak devam etmektedir. Bu kapsamda; zaten erişilebilir olmayan eğitim materyallerine, ek olarak uzaktan eğitime geçişle birlikte özellikle görme engellilerin eğitime ulaşma olanakları iyice ortadan kalkmaya başlamıştır. Kent içi ve kentler arası ulaşım ağları ve araçları erişilebilir olmaktan uzak olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda en son Ankara Metrosu Beşevler durağında raylara düşerek trenin altında kalan Tahir KERMEN adlı görme engelli yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Binalar, parklar, müzeler ve diğer sosyalleşme alanları da erişilebilir olmaktan uzaktır. Engelliler açısından can yakıcı ve yaşamsal bir sorun olan erişilebilirlik konusunun bir an önce çözülmesi yaşamsal öneme sahiptir.

3- 2022 ve 2828 sayılı yasalar kapsamında verilen evde bakım ve engelli (muhtaç) aylığının belirlenmesinde; engelli bireyin bireyolarak kabul edilmeyerek kendi geliri yerine hanede yaşayan bireylerin toplam gelirlerinin dikkate alınması büyük sakıncalara ve adaletsizliklere neden olmaktadır. Bu konuda engelli bireyin bireyolarak kabul edilerek gelirinin esas alınması gerektiği yönündeki talebimiz doğrultusunda bir an önce yasa değişikliği gerçekleştirilmelidir.

4- Engellilerin istihdam konusundaki sorunları artarak devam etmektedir. Bu kapsamda kamuda açık bulunan engelli kadrolarının hemen doldurulması için EKPSS puanına göre atama yapılması ve 2020 EKPSS’nin bir an önce yapılması gerekmektedir. Kamuda çalışan engellilerin aldıkları eğitime ve uzmanlıklarına uygun kadrolara atanmaları sağlanmalıdır. Özellikle görme engellilerin çoğunlukla binaların bodrum katlarında bulunan santral birimlerinde çalıştırılarak çürümeye terk edilmesi uygulamasından vazgeçilerek eğitim ve uzmanlıklarına uygun işlere çalıştırılmaları sağlanmalıdır. Kamu birikimi uygun olan engellilerin merkez uzmanlıkları kadrolarına atanmalarının yolunu mutlaka açmalıdır. Engellilerin özel sektörde gerçek anlamda istihdam edilebilmeleri için kamu, denetim görevini önemseyerek yerine getirmelidir.

5- Kurum bakımına ve sağlık hizmetine gereksinim duyan ağır engellilerin erişilebilir kurumlarda bakımlarının sağlanması ve gerekli sağlık hizmetlerini ivedilikle almaları ve bu kurumların şeffaf bir biçimde denetimlerinin yapılması gerekmektedir.

6- Körler Okulları’nın kapatılmaya başlanmasıyla birlikte alt yapısı hazırlanmadan kaynaştırma eğitimine alınan görme engelli çocukların çok ciddi sorunlar yaşamaya başladıkları bilinmektedir. Diğer engel gruplarındaki engelli çocukların da alt yapısı hazırlanmayan kaynaştırma eğitiminden son derece olumsuz etkilendiklerini belirtmek gerekir. Bu nedenle kaynaştırma eğitiminin alt yapısının bir an önce çağdaş bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca Körler okullarının da gerçek ihtiyaçlar tespit edilerek yeniden açılması bir zorunluluktur. Özel eğitimin de çağdaş standartlara ve bilimsel bir alt yapıya kavuşturularak engelli çocukların sağlıklı bir eğitim almaları mutlaka sağlanmalıdır.

7- Görme engellilerin toplumsal yaşama bağımsız bir şekilde katılabilmeleri için en gerekli araçlardan olan ve görme engellilerin bağımsızlık sembolü olarak kabul edilen beyaz baston üretimi, dağıtımı, sosyal güvenlik sistemince sağlanması ve kullanımı konusunda yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla bir Beyaz Baston yasası mutlaka çıkarılmalıdır.

Yukarıda sıralanan sorunların temelinde büyük ölçüde engelli bireylerin karar alma mekanizmalarında yer alamamaları ve politikalar oluşturulurken engelli örgütleriyle işbirliği yapılmamasının yer aldığına inanan Türkiye Körler Federasyonu; yerel yönetimlerden başlayarak devletin her kademesinde, tüm karar alma mekanizmalarında bir toplumsal kesim olarak engellilerin temsilcilerinin yer almalarının, demokratik bir zorunluluk olduğunu, toplumsal barışın gerçek anlamda ancak bu şekilde sağlanabileceğini, sıralanan taleplerimizin Engelliler Yasası, 1982 Anayasası ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi gereği devletimizin zorunlu yükümlülükleri olduğunu, haklı, meşru ve yasal olan talepleri yerine getirilinceye değin mücadelesine devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyurur.

Yönetim Kurulu adına
Av. Süha SAĞLAM
(542 414 17 16)
Başkan


Basına ve Kamuoyuna

Bilindiği üzere yerküremiz Aralık 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde başlayıp tüm gezegenimize yayılan Coronavirüs (COVİD 19) salgınıyla mücadele etmek durumunda kalmış, Dünya Sağlık Örgütü bu salgın nedeniyle 11 Mart 2020 tarihi itibariyle pandemi ilan etmiştir.Bu kapsamda tüm dünya ülkeleri yurttaşlarını salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli tedbirlere başvurmak durumunda kalmışlardır.

Basında yer alan bilgilere göre; İsrail hükümeti daha önceki insan hakları ihlalleri nedeniyle hiçkimseyi şaşırtmayan bir uygulamayı yaşama geçirmeye başlamıştır. Buna göre; İsrail devleti, salgınla mücadelede engellilerin ve kronik hastalığı bulunan kişilerin toplum adına feda edilebileceğini, bu nedenle tedavi olanaklarından yararlandırılmayarak ölüme terkedilebileceğini, bu yolla yaşama şansı yüksek kişilerin tedavi olanaklarından yararlandırılarak toplumun daha sağlıklı kişilerden oluşacağını belirtmiş olmaktadır. Üzülerek belirtmek gerekir ki, bu uygulamanın diğer bazı ülkeler tarafından da İsrail taklit edilerek yaşama geçirilmeye başlandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda sözü edilen uygulamanın 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler tarafından engellilere, yaşlılara ve Yahudiler başta olmak üzere Alman ırkından gelmeyenlere yapılan insanlık dışı faşist uygulamalardan hiçbir farkı bulunmamaktadır.

Bu uygulamanın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ninyaşama hakkını düzenleyen 3. maddesine, sağlık hakkını düzenleyen 25. maddesine; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşama hakkını düzenleyen 2. maddesine, ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddesine; Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik başlıklı 5.maddesine,Yaşama Hakkı başlıklı 10. maddesine, Risk Durumları ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar başlıklı 11. maddesine, Sağlık Hakkı başlıklı 25. maddesine ve temel insan haklarını düzenleyen tüm metinlere aykırı olduğu açıktır.

Sağlık ve tedavi görme hakkının temel bir insan hakkı olduğundan hareket eden ve bu haktan ayrım gözetilmeksizinherkesin eşit koşullarda yararlanması gerektiğine inanan Türkiye Körler Federasyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde hem insan hakları hem de engelli hakları mücadelesini yürüten tüm kişi ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde hareket ederek bu insanlık dışı faşizan uygulamaların karşısında olduğunu, bu tür uygulamaların ulusal ve uluslararası düzeyde gösterilecek dayanışma ve mücadele ruhuyla tarih sahnesinden silineceğine inandığını, İsrail Faşist devleti başta olmak üzere bu tür insanlık dışı faşizan uygulamalara başvuran tüm ülke, kuruluş ve kişileri kınayarak lanetlediğini, Türkiye ve Dünya kamuoyuna saygıyla duyurur.

Türkiye Körler Federasyonu Yönetim Kurulu adına

Başkan Av. Süha Sağlam


DUYURU
Konu: Avrupa Körler Birliği Braille Kompozisyon Yarışması 2019
2007 yılından bu yana Japon Onkyo Holdingi tarafından ödülleri verilen dünya çapında yıllık “Onkyo Braille” adıyla bir kompozisyon yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışmaya geçtiğimiz yıllarda Federasyon olarak katılım sağlanarak ödüller alınmıştır. Bu yıl yapılacak olan Onkyo Braille Kompozisyon yarışmasına katılmak için yazılacak kompozisyon kuralları aşağıda belirtilmiştir.
Yarışmaya katılacakların kompozisyonlarını en geç 31.07.2019 tarihine kadar, Türkiye Körler Federasyonuna ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Federasyonumuz, yarışmaya katılanlardan ilk beşe giren eseri İngilizce ’ye çevirerek,Türkiye’yi temsilen, Avrupa Körler Birliği’ne gönderecektir. Avrupa Körler Birliği yarışmanın sonucunu 10.10. 2019 tarihinde ilan edecektir.

Yarışmaya katılanların aşağıdaki bilgileri, eserleriyle birlikte eksiksiz vermeleri gerekmektedir.
1. Yarışmacının Adı Soyadı
2. Yaşı
3. Cinsiyeti
4. İletişim bilgileri

KOMPOZİSYONLARDA İŞLENEBİLECEK KONULAR VE YAZIM KURALLARI

• Braille hakkında eğlenceli hikâyeler
• Braille'nin geleceği
• Konuşma sentezleyicileri ve kaydedilmiş kitap ve belgeler ile karşılaştırıldığında braille avantajları ve dezavantajları
• Braille ve sanat
• Braille ve müzik
• Braille ve turizme erişim
• Yaşamı değiştiren deneyimler
• Yaşamdaki amaçlarla derinden ilgili olan anılar
• Günlük yaşamda bölümler
• Barış ve eğitime olan tutkuyla motive edilen deneyim bazlı çalışma
• Oy

Yukarıda sıraladığımız kompozisyon konuları gösterilebilecek sadece birkaç örnektir. Konusu Braille yazı olmak koşuluyla yukarıda sayılan başlıklara bağlı kalmaksızın kişi özgürce fikrini ifade edebilir.

Kompozisyon en az 800 ve en fazla 1000 (bin) sözcüğü geçemeyecek şekilde (%10 kadar sapma hoş görülebilir) , Türkçe veya İngilizce hazırlanacaktır. Konunun şiir veya mektup şeklinde yazılması halinde enaz 800 kelime kuralı aranmayacaktır.

Kompozisyonlar kişinin hayal gücünü gösterecek ve kendi hayatını anlatmanın dışında röportaj, şiir veya mektup şeklinde de olabilecektir.
Bir kişi yalnızca bir kompozisyonla katılacaktır.
Her kompozisyon yarışmaya bir kere katılabilecektir.
Kompozisyonlarda (Sayfanın en başında) yazanın adı, soyadı, cinsiyeti, yaşı ve iletişim bilgileri yer alacaktır.

Hazırlanacak kompozisyonun 31 Temmuz 2019 günü mesai bitimine kadar Federasyona ulaşması sağlanacaktır.
Federasyona ulaşan kompozisyonlar arasından en fazla beş tanesi Federasyonca oluşturulacak jüri tarafından seçilip Avrupa Körler Birliği’ne gönderilecektir.

Kompozisyonun gönderileceği mail adresi: bilgi@korlerfederasyonu.org.tr
Gönderilecek mailin konu kısmına (Braille Kompozisyon Yarışması 2019) yazılacaktır.
Pota Adresi: GMK Bulvarı 32/6 Demirtepe Ankara

TELIF HAKKI
Yarışmacılar, EBU’yu (Avrupa Körler Birliği) telif hakları vb. konularda otomatikman yetkilendirmiş olacaklardır ve Avrupa Körler Birliği de bu konuda lisans hakkına sahip olacaktır.
Yazarlar, EBU’nun talep edebileceği yayınlama, baskı vb konularda EBU isminin kullanılması konusunu peşinen kabul ederler.
Avrupa Körler Birliği, Telif hakkı sahibi olmakla, uygun görmesi halinde bu denemelerden faydalanılması için yazara ve ulusal(yerel) üyelerine izin verebilir.
Onkyo kazananlar, fotoğraflarının her türlü medya aracında web, ortamında kullanılmasına, uyarlanmasına, düzenlenmesine, baskılarda kullanılması hakkını yarışmaya katılmakla, Avrupa Körler Birliğine vermiş olacaklardır.

YARIŞMADA DERECEYE GİRECEKLERE VERİLECEK ÖDÜLLER

En iyi Otsuki ödülü (Birincilik Ödülü): 2.000 ABD Doları.

• Mükemmel İşler ödülü:
- Gençler kategorisi (25 yaş ve altı): 1.000 ABD doları.
- Üst düzey kategori (26 yaş ve üstü): 1.000 ABD doları.

• Fine Works ödülleri:
- Junior kategori (2 ödül): Her biri 500 ABD doları.
- Üst düzey kategori (2 ödül): Her biri 500 ABD doları.

Türkiye Körler Federasyonu
NOT Braille yazı ile ilgisi olan görenler de yarışmaya katılabilirler.


Görme Engellilerden "Gizli ve Güvenli Oy Hakkı" Çağrısı

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Süha Sağlam, "YSK'nin görme engellilerin gizli ve güvenilir oy kullanma hakkını temin edecek şekilde şablon kullanılmasına izin verdiği gibi bastırılmasına da onay vermesini talep ediyoruzTürkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Süha Sağlam, "YSK'nin görme engellilerin gizli ve güvenilir oy kullanma hakkını temin edecek şekilde şablon kullanılmasına izin verdiği gibi bastırılmasına da onay vermesini talep ediyoruz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde, federasyona üye derneklerle birlikte basın açıklaması yapan Sağlam, 31 Mart mahalli idareler seçiminde, görme engellilerin gizli ve güvenli oy hakkının güvence altına alınması için çağrıda bulundu.

Seçimlerde, görme engellilerin sürekli aynı sorunu yaşadığını belirten Sağlam, "24 Haziran seçimleri öncesinde, YSK ile çeşitli müzakerelerde bulunduk. Bu müzakerelerde, sayın başkan bize 24 Haziran seçimlerinden önce taleplerimizin doğru olabileceğini, zamanın yetmediğini eğer seçim ikinci tura kalırsa görme engellilerin gizli ve güvenilir oy hakkını şablonlar üzerinden yapılabileceğini söz vermişti." diye konuştu.

Geçen seçimlerde Engelsiz Erişim Derneğinin YSK'nin izni ile gönüllü yaptığı oy kullanma şablonlarıyla görme engellilerin gizli bir şekilde, refakatçiye ihtiyaç duymadan oy kullandığını belirtti.

YSK, görme engelliler için uygun oy pusulası bastırsın

Sağlam, görme engelliler için YSK tarafından uygun şablonların bastırılmasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Şablonların kullanımına YSK her ne kadar izin veriyorsa da kendi aldığı kararın gereği, maliyetini ve basımını üstlenmiyor. Üstlenmediği için 'Sivil toplum kendisi yapsın' diyor. Biz de diyoruz ki sivil toplumun gücü bunu yapmaya yetmez. Devletimiz ve YSK'nin bütçesi, 100 binlerce görme engelli seçmenin bu konu ile ilgili tedbirlerini alabilecek güçtedir. Ama hali hazırda böyle bir konu gündemde yok.

Seçimlere bir buçuk ay süre kaldı. Talebimiz kabul görürse o zaman bunun bastırılması ve seçim merkezlerine ulaştırılması için yeterli bir süre içerisindeyiz. YSK'nin görme engellilerin gizli ve güvenilir oy kullanma hakkını temin edecek şekilde şablon kullanılmasına izin verdiği gibi bastırılmasına da onay vermesini talep ediyoruz."

Basın açıklamasına, çok sayıda görme engelli derneği temsilcisi ve üyeleri de katıldı.

https://www.haberler.com/gorme-engellilerden-gizli-ve-guvenli-oy-hakki-11746041-haberi?fbclid=IwAR2o8hN8bY2SCh5fPbSkwxcEypZq3xoIiZjjO5n27-B-83Dn7yxKqH69eaU


2007 yılından bu yana Japon Onkyo Holdingi tarafından ödülleri verilen dünya çapında yıllık Onkyo Braille adıyla bir kompozisyon yarışması düzenlenmektedir. 2017 yılında Federasyonumuz tarafından üye derneklere duyurulan bu yarışmaya 13 kompozisyon gelmiş; Turhan İçli, Mehmet emin Demirci ve Hasan Tatar’dan oluşturulan Seçici Kurul bunlardan sadece Özgün Türkdönmez’in “Dokunun Bana” başlıklı kompozisyonunun yarışmaya gönderilmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu kompozisyon dereceye girememiştir. 2018 yılındaki aynı yarışmaya sadece Eylem Yurtsever’in “Barille Dokunmak” başlıklı kompozisyonu ile katılım sağlanmıştır. Bu yarışmada Eylem Yurtveser’in kompozisyonu " yetişkinler kategorisinde "mükemmel çalışma" ödülünü kazanmıştır. Kendisine ödül olarak 1000 USD verilmiştir. .


Görme Engellilerin Eğitimi Bağımsızlıklarının Güvencesidir


Türkiye Körler Federasyonu ve Engelliler Konfederasyonu Başkanı avukat Turhan İçli, "Bireylerin eğitime her aşamada rahatlıkla erişebilmeleri için gerekli bütün altyapının oluşması bizim en önemli taleplerimizden birisidir, çünkü görme engellilerin eğitimi, bağımsızlıklarının güvencesidir.

ÖMER OLCAY - Türkiye Körler Federasyonu ve Engelliler Konfederasyonu Başkanı avukat Turhan İçli, "Bireylerin eğitime her aşamada rahatlıkla erişebilmeleri için gerekli bütün altyapının oluşması bizim en önemli taleplerimizden birisidir, çünkü görme engellilerin eğitimi, bağımsızlıklarının güvencesidir." dedi. İçli, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Günü dolayısıyla AA muhabirine, görme engellilerin çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görme engellilerin farkındalık oluşturmaları için ilk kez ABD Başkanı John Kennedy tarafından 1963 yılında 15 Ekim'in "Dünya Beyaz Baston Körler Günü" ilan edildiğini hatırlatan İçli, 1969 yılında da Dünya Körler Federasyonunun Görme engellilerin güvenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğünü simgeleyen bu günü, "Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü" kabul ettiğini vurguladı. "Çalışmalar yetersiz ve kurallara uygun değil"

Kentlerde görme engellilere yönelik çalışmaların yetersiz olduğunun altını çizen İçli, "Son yıllarda başlatılan çalışmalarla, erişilebilirlik konusunda bazı mesafeler katedildi. Yollardaki sarı çizgiler, görme engellilerin takip konusunda yaşamını kolaylaştırıyor ama bunlar yetersiz ve kurallara uygun olarak yapılmış şeyler değil." diye konuştu. Eğitim konusunda Türkiye'de olumlu gelişmeler yaşandığını anımsatan İçli, görme engellilerin eğitime erişiminde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla destekleyici enstrümanlar olması gerektiğini belirtti.

Görme engellilerin, görenlerle birlikte aynı eğitimi almasının güzel bir uygulama olduğunu dile getiren İçli, şöyle devam etti:

"Bireylerin eğitime her aşamada rahatlıkla erişebilmeleri için gerekli bütün altyapının oluşması bizim en önemli taleplerimizden birisidir, çünkü görme engellilerin eğitimi, bağımsızlıklarının güvencesidir. Bununla şunu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'de kaynaştırma eğitimi var. Yani görme engelliler, diğer okullarda örgün eğitim okullarında diğer yaşıtlarıyla birlikte okuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ancak görmeyen bireylerin buralarda okuyabilmeleri için gezici öğretmen destek odasının olması gerekiyor. Liseden özel alfabe braille öğrenmeden mezun olan bazı üyelerimiz, üniversitede braille alfabesi bilmedikleri için derse adapte olamıyor ve başarı derecesi düşüyor. Bu yüzden özel eğitim okullarının güçlendirilmesini ve kaynaştırma eğitiminde ise destekleyici önlemlerin alınmasını istiyoruz."

EKPSS katkı sağladı

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile görme engellilere istihdam konusunda katkı sağlandığına işaret eden İçli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstihdam çok önemli bir sorun. Görme engelliler arasında istihdam sorunu çözümü için başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı uygulaması epey bir mesafe katettirdi. 2012 yılından itibaren işe giren engelli sayısı 30 bin dolayındadır. Ancak istihdam konusunda yapılması gereken önemli işler var."

"Bilinçli yardım etme biçimleri öğrenilmeli"

Günlük yaşamda görme engellilere yardımda bulunanlara seslenen Turhan İçli, şunları kaydetti:

"Halkımızdan bilinçli yardım etme biçimlerinin öğrenilmesini rica ediyorum, çünkü görme engelli bireyi incitmeden onun gereksinimi olduğu kadar yardımcı olmak bambaşka bir konudur. Maalesef kaba yardım biçimleriyle de karşılaşmaktayız. Bazen yardımseverlerin görme engelli bireylere yardım ederken, ihtiyacı olup olmadığını sormaları ve görme engelli bireyin kendi koluna girmesine izin vermesini bekleyerek o şekilde hareket etmesi gerekiyor."
Dünya Körleri Dayanışma Bildirgesi


Bizler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ilan ettiği “2018 Troya Yılı” nedeniyle, Türkiye Körler Federasyonu’nun çağrısı üzerine geçtiğimiz ağustos ayında Çanakkale’deki Troya Ören Yerinde bir araya gelmiş çeşitli ülkelerden kör örgütlerinin temsilcileriyiz.

O gün Troya’ya, antik çağın savaş ve şiddetle sınanmış o bereketli topraklarına dayanışma, barış ve kardeşlik mesajlarıyla gitmiştik. Bugün de 21 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesajımızı tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Her birimiz kendi coğrafyamızda körlerin güçlenmesi için çalışıyor, yerel, ulusal ve uluslararası ağlar kuruyor, birbirimize bilginin ve sevginin gözüyle bakıyoruz.

Troya Savaşları’nı İlyada adlı destanında son derece canlı, renkli ve etkili bir biçimde betimleyen kör ozan Homeros’u ortak değerimiz kabul ederek, bu eşsiz eserde anlatılan savaşın dehşeti ve acımasızlığının karşısına körlerin dünya çapındaki dayanışmasını ve kardeşlik duygularını koyarak, bu duyguların yarattığı bu büyüleyici atmosferde tüm dünya halklarına şunları söylemek istiyoruz:

Araştırmalara göre, insanlık tarihi boyunca, bugünkü dünya nüfusu kadar insan, yerel, bölgesel ve küresel savaşlarda yaşamını yitirmiştir. 20. Yüzyılın iki büyük felaketinden biri olan Birinci Dünya Savaşında 17 milyon, diğerinde, İkinci Dünya Savaşında ise 65 milyon kişi ölmüş ve bunun en az iki katı insan sakatlanmıştır.

Savaş, engelliliğin temel nedenlerinden biridir. Savunma amacı olmayan savaş bir insanlık suçudur ve bir sorun çözme yöntemi olarak akıl dışıdır. İnsanları ve doğayı yok ederken binlerce yılda yaratılmış uygarlığı da yıkıma uğratır. Çünkü, maddi kaynakların önemli bir bölümü, açlığın yeryüzünden silinmesi, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, rehabilitasyon, erişilebilirlik gibi sorunların çözümü ve insanların refah düzeyinin artırılması yerine, kitlesel imha silahlarının geliştirilmesine ve ticaretine harcanmaktadır. Bu yüzden savaş, insanlığın ilerlemesinin önündeki en büyük engeldir.

Körler, en samimi ve en kararlı savaş karşıtlarıdır. Çünkü, savaş körlerin nüfusunu önemli ölçüde artırmakta, sakatlığın önlenmesi ya da sakatların yaşam standartlarının yükseltilmesi için ayrılması gereken kaynakların heba olmasına yol açmaktadır.

İlk çağlardan beri sakatlar, toplumun en dibine bastırılmış, en kenara itilmiş, ihmal edilmiş ve unutulmuş bir kitle olduklarından savaş dönemlerinde büsbütün göz ardı edilmekte, ayak altında kalmaktadırlar. Savaş insanların gözlerini kararttığı ve onları bencilleştirip vahşileştirdiği için insani değerleri de ortadan kaldırmaktadır. Oysa körlerin mücadelesinin arkasındaki en büyük güç, evrensel insani değerler ve kamu vicdanıdır; savaş bunları da yok eder.

Dünyanın gerçek bir barış ortamı içerisinde bulunması, her bakımdan körlerin yararınadır. Böylece savaş için ayrılan katrilyonlar, insanlığın temel sorunlarının çözümüne, refah düzeyinin yükseltilmesine ve mutluluğuna harcanacak, körler de bundan payını alacaklardır. Kalıcı barış ortamında, sağlık hizmetlerine, trafik ve iş kazalarının önlenmesine, yoksulluğun ve cehaletin ortadan kaldırılmasına daha çok kaynak ayrılabileceğinden sakatların sayısı azalacak, sayıları giderek azalan engellilerin bakım, eğitim, rehabilitasyon ve istihdam sorunlarının çözümüne daha çok önem verilecek, engellilere yönelik ayrımcılık önlenecek, toplumun engelliler konusunda eğitimi ve bilinçlendirilmesi için daha yoğun çabalar gösterilebilecektir.

Bu düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’ün şu anlamlı sözünü bir kez daha anımsatmak isteriz: “Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir”.

Barışın ve kardeşliğin yeşerip boy attığı, savaşların yalnızca tarih kitaplarında okunan bir anıya dönüştüğü bir gelecek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.

 1. Türkiye Körler Federasyonu
 2. Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu
 3. Kanada Dünya Körler Birliği
 4. Japonya Körlerin Refahı Ulusal Komitesi
 5. Sırbistan Körler Birliği
 6. Rusya Tüm Körler Derneği
 7. Kosova Körler Derneği
 8. Kanada Körler Konseyi
 9. Bulgaristan Körler Birliği
 10. Romanya Körler Derneği
 11. Arnavutluk Körler Derneği
 12. Makedonya Körler Birliği


DUYURU


Federasyonumuzla uyumlu çalışmalar yürüten Engelsiz Erişim Derneği tarafından Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali içerisinde değerlendirilmek üzere beyaz baston konulu bir öykü yarışması düzenlenmiştir. İlk beyaz baston hikâyelerini paylaşarak bu ödüllü yarışmaya katılmak isteyen görme engellilerin ekteki ayrıntılı şartnameyi incelemeleri gerekmektedir.


Okumak için Tıklayınız >>


DUYURU


Geçtiğimiz yıl 16 Nisan referandumunda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bir Seçim ve Sandık Güvenliği hattı oluşturulmuştur. Bu Seçim Güvenliği hattında engelli seçmenlerin şikâyetlerini dinleyip çözüm yolları geliştirecek dört kişilik bir avukat grubu görevlendirilmiştir. Şikâyetler 0312 969 34 13 nolu telefondan oy kullanma saatleri içerisinde alınacaktır.

Bilgi edinmenizi dileriz.

Av. Turhan İÇLİ

Türkiye Körler Federasyonu BaşkanıKOMPOZİSYON YARIŞMASI


2007 yılından bu yana Japon Onkyo Holdingi tarafından ödülleri verilen dünya çapında yıllık Onkyo Braille adıyla bir kompozisyon yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışmaya geçtiğimiz yıllarda Federasyon olarak katılım sağlandı ve ödüller alındı. Bu yıl yapılacak olan Onkyo Braille Kompozisyon yarışmasına katılmak için yazılacak kompozisyon kuralları aşağıda belirtilmiştir. Üyelerinize duyurularak katılım sağlanması hususunda gereğini dileriz.

Kompozisyonlarda işlenebilecek konular ve yazım kuralları: Braille yazı kullanımının körlerin bilgiye erişiminde, kültürel ve sosyal yaşama katılımındaki önemi vurgulanacak,
Braille yazının kişinin siyasal, ekonomik, sosyal eğitsel ve aile yaşamına katılımını ilerletmedeki rolü,
Teknoloji çağında Braille,
Her yaşta Braille kullanımı,
Braille ve oy kullanma,
Braille yazıyla ilgili eğlenceli hikâyeler,
Braille yazının geleceği,
Yapay ses teknolojisi ve kaydedilmiş kitaplar ve belgeler karşısında braille yazının avantajları ve dezavantajları,
Braille müzik,
Braille yazı ve turizm,
Avrupa çapında Braille tekniklerinin ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine dönük uygulanabilir düşünceler,
İşlenebilecektir.

Yukarıda sıraladığımız kompozisyon konuları gösterilebilecek sadece birkaç örnektir. Konusu Braille yazı olmak koşuluyla yukarıda sayılan başlıklara bağlı kalmaksızın kişi özgürce fikrini ifade edebilir.

Kompozisyon en az 800 ve en fazla 1000 (bin) sözcüğü geçemeyecek şekilde (%10 kadar sapma hoş görülebilir) , Türkçe veya İngilizce hazırlanacaktır. Konunun şiir veya mektup şeklinde yazılması halinde en az 800 kelime kuralı aranmayacaktır.

Kompozisyonlar kişinin hayal gücünü gösterecek ve kendi hayatını anlatmanın dışında röportaj, şiir veya mektup şeklinde de olabilecektir.

Bir kişi yalnızca bir kompozisyonla katılacaktır.
Her kompozisyon yarışmaya bir kere katılabilecektir.
Kompozisyonlarda yazanın adı, soyadı, cinsiyeti, yaşı ve iletişim bilgileri yer alacaktır.

Hazırlanacak kompozisyonun 22 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Federasyona ulaşması sağlanacaktır.

Federasyona ulaşan kompozisyonlar arasından beş tanesi Federasyonca oluşturulacak jüri tarafından seçilip Avrupa Körler Birliği’ne gönderilecektir.

Yarışmada dereceye gireceklere verilecek ödüller

1 adet Ohtsuki Ödülü
2 adet “Mükemmel Kompozisyon” Ödülü,
4 adet “Güzel Kompozisyon” Ödülü
10 adet Mansiyon Ödülü.

Ohtsuki Ödülü: 1 tanedir ve AKB üyesi ülke örgütlerinden gelen kompozisyonlar arasından belirlenen en iyi kompozisyona 2000 USD para ödülü verilecektir.
“Mükemmel Kompozisyon” Ödülü: 25 yaşın altındaki katılımcılardan birine ve 25 yaşın üzerindeki katılımcılardan birine olmak üzere 2 kompozisyona verilecektir ve değeri 1000 USD’ dir.
“Güzel Kompozisyon” Ödülü: 25 yaşın altındaki iki katılımcıya ve 25 yaşın üzerindeki iki katılımcıya verilecektir ve her biri 500 USD olacaktır.

İletişim :
Zeynep YILDIRICI 0530 512 59 02

Kompozisyonun gönderileceği mail adresi: bilgi@korlerfederasyonu.org.tr

Gönderilecek mailin konu kısmına (Braille Kompozisyon Yarışması) yazılacaktır.

Pota Adresi: GMK Bulvarı 32/6 Demirtepe Ankara


KURTULUŞUN ROTASI TANITIM


Katılımınızı arzu ettiğimiz Kurtuluşun Rotası adlı etkinlik Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu ve seçkin Halk Müziği sanatçılarımız tarafından sahnelenmektedir. Bu etkinliği Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Tatar projelendirmiştir. Etkinlikte 7 Bölgemizden özenle seçilen muhteşem türküler, Kurtuluş Savaşını ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarını anlatan sinevizyon gösterimi eşliğinde ünlü halk müziği sanatçılarımızca seslendirilmektedir. Türkü geçişlerinde başarılı sunucumuz Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşımıza ilişkin çarpıcı spotlar sunmaktadır.

Bu son derece farklı ve muhteşem etkinliğe tüm engellileri ve yakınlarını davet ediyoruz.ÖYKÜ YARIŞMASI DUYURUSU


İnternet ortamında gerçekleştirilen Huzur Vakti Sesli Sohbet ve Paylaşım Platformu, Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.ve Dış Tic. Ltd. Şti sponsorluğunda birincisini gerçekleştirdiği muhteşem bir öykü yarışmasına imza atıyor.

Yarışmanın Amaçları

Katılımcılarımızın gelişen görme engelli teknolojilerine olan farkındalıklarını tespit etmek ve adapte olup olmadıklarının farkına varmak;

Katılımcılarımızın bu teknolojileri hayatlarının neresine koyduklarını görmek ve hayal güçleriyle bunları ne kadar ileriye götürebildiklerini gözlemlemek;

Katılımcılarımız arasından edebî yeteneklerin ortaya çıkmasına ve hayal güçlerini ortaya koymasına zemin hazırlamak.

Yarışma Kuralları

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışından isteyen her görme engelli katılabilir;

Yarışmamızın teması Hayatım Değişiyor olarak belirlenmiş olup, katılımcılarımızdan teknolojinin görme engellilerin hayatındaki yeri ve önemini vurgulaması da beklenmektedir;

Yarışmacı sadece tek bir eserle başvurabilecektir;

Yarışmacılarımızdan öykü türünün tüm anlatım olanaklarından ve Türkçe'nin tüm zenginliklerinden yararlanmaları beklenmektedir;

Yarışmacılarımız ister elektronik ortamda, ister Braille ortamda yarışmaya katılabileceklerdir. Her iki ortam için sınırlamalar aşağıdaki gibidir:

Braille ortamındaki öyküler için sınır yirmi sayfadır ve kısaltmalı ya da kısaltmasız olabilir;

Bilgisayar ortamındaki öyküler için sınır beş sayfadır ve Times New Roman karakterlerinde, on iki punto büyüklüğünde ve bir buçuk (1,5) satır aralığında olmalıdır. Öyküler iki kopya halinde çıktı alınmalı ve zarfa koyulmalıdır.

Eserin başlığı çarpıcı olmalı ve öykünün başında yer almalı; yazan kişinin adı ise öykünün sonunda bulunmalıdır;

Eserler elektronik ortamda gönderilecekse oyku@beyid.com.tr e-posta adresine süresi içinde ve dosya eki olarak gönderilmeli, e-postanın gövde kısmına açık adresi, cep telefonu ve kısa yaşam öyküsünü de eklemelidir. Yarışmacı aynı e-postaya özürlü raporunun elektronik bir kopyasını da ek olarak eklemek zorundadır. Raporunu eklemeyen yarışmacılarımızın öyküleri değerlendirme dışı bırakılacaktır;

Eserler posta yoluyla gönderilecekse Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.ve Dış Tic. Ltd. Şti. Feride Caddesi No:21 Fidan Apt. kat.2 Pk:34435-Taksim-İstanbul adresine süresi içinde postalanmalı; A4 boyutundaki zarfın içerisine iki kopya öykü, yarışmacının iletişim bilgilerinin ve kısa yaşam öyküsünün yer aldığı bir yazı ve yarışmacının özürlü olduğunu belgeleyen raporun bir fotokopisi bulunmalıdır;

Eğer yarışmaya her kategori için 40 adet eserin altında katılım olursa, o kategorideki yarışma iptal edilecek ve tüm katılımcılara bildirilecektir;

Yarışma sadece Huzur Vakti Sesli Sohbet ve Paylaşım Platformu'nda değil Türkiye genelinde yapılacak ve çeşitli basım/yayım organları, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da duyrulacaktır;

Yarışmaya 15:03:2018 tarihinden 15:05:2018 tarihi mesayi bitimine kadar başvurulabilir ve süresi dışında gönderilen öyküler değerlendi
rme dışı bırakılacaktır;
Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin telif hakları Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.'ne aittir. Söz konusu şirket eserleri sesli olarak çoğaltabilir yada yazılı olarak bastırabilir, dağıtabilir. Ticari amaçla satabilir;

Yarışma iki ayrı kategoride (Gençler Kategorisi, Yetişkinler Kategorisi) yapılacak ve ödülleri aşağıdaki tabloda gösterilecektir;

Gençler Kategorisi 11-17 yaş aralığını kapsamaktadır

Yetişkinler Kategorisi 18 ve üzeri yaş aralığını kapsamaktadır

Ödül töreni daha sonra tüm kanallardan duyurulacak ve adayların katılımları sağlanacaktır;

Yarışma jüri heyeti kültür bakanlığı personeli, huzur vakti sesli sohbet ve paylaşım platformu yöneticisi, Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.ve Dış Tic. Ltd. Şti. temsilcisi ve kabartma yazıyı üst düzeyde kullanabilen Türkçe Edebiyat öğretmenlerinden oluşacaktır.

Huzur Vakti ve Paylaşım Platformu yöneticileri, BEYİD-BİLİŞİM Firma çalışanları ve Jüri üyeleri bu yarışmaya yarışmacı olarak katılamazlar.

Yetişkinler Kategorisi Yarışma Ödülleri
Birincilik ödülü:
Braille Me Taşınabilir Braille Ekran

İkincilik Ödülü:
Dolphin SuperNova ekran okuyucu yazılımı lisansı

Üçüncülük Ödülü:
Avicenna Daisy formatlı kitap okuma ve ses kayıt cihazı

Birinci mansiyon:
Turquaz Kabartma saat

İkinci mansiyon:
Turquaz Kabartma saat

Gençler Kategorisi Yarışma Ödülleri

Birincilik ödülü:
Dolphin SuperNova ekran okuyucu yazılımı lisansı

İkincilik Ödülü:
Avicenna Daisy formatlı kitap okuma ve ses kayıt cihazı

Üçüncülük Ödülü:
Turquaz Kabartma saat

Birinci mansiyon:
Konuşan saat

İkinci mansiyon:
Konuşan saat


İletişim Bilgileri Huzur Vakti Sesli Sohbet ve Paylaşım Platformu Çevrimiçi Konferans Sistemi sunucusu huzurvakti.biz E-posta: huzurvacti@gmail.com

BEYİD-BİLİŞİM EĞİTİM YAYINCILIK İLETİŞİM DANIŞMANLIK SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Beyid-Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim Danışmanlık San.ve Dış Tic. Ltd. Şti. Feride Caddesi No:21 Fidan Apt. kat.2 Pk:34435-Taksim / İstanbul
E-posta: info@beyid.com.tr
Tel: 0 (212) 361 66 61
Faks: 0 (212) 361 66 60

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Tarihe Dokunuş Sergisi
Görme engelli kardeşlerimiz dokunarak tarihin güzellikleriyle buluşurken, sen de bu ana tanık olmak, sergiye destek vermek istersen bekleriz.

Okumak için Tıklayınız >>

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Balkan Körler Danışma Komitesi Toplantısı Türkiye Körler Federasyonu ev sahipliğinde 8-9-10 Haziran 2017 tarihinde Edirne’de gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin görüntüler ve toplantı haberinin yayınlandığı pek çok site ve gazeteden haberi en ayrıntılı olarak veren gündem gazetesinin haberini ilişikte sunuyoruz.

Okumak için Tıklayınız >>

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Görme Engellilerin Noterlik İşlemlerine İlişkin Görüşü

Okumak için Tıklayınız >>

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Referanduma İlişkin Basın Açıklaması

Okumak için Tıklayınız >>

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Referandumda Engellilerin Oy Kullanması Hakkında Basın Açıklaması

Okumak için Tıklayınız >>

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Görme Engellilerin Bağımsız Oy Kullanım Şablonu Talimatları

Oy Kullanım Şablonu Talimatlarını Dinle

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Görme Engellilerin Bağımsız Oy Kullanmalarını Sağlayacak Şablon Geliştirildi

Engelsiz Erişim Derneği tarafından seçimde kullanılacak olan pusulasına uygun olarak geliştirilen oy şablonu YSK tarafından incelenerek görme engellilerin önümüzdeki referandumda bu şablonu kullanmalarında herhangi bir sakınca olmadığı kararını vermiştir.

Dileyen görme engelli seçmenler aşağıdaki iletişim adreslerine ulaşarak, adı – soyadı, telefon ve açık adreslerini paylaştıkları takdirde, Engelsiz Erişim Derneği tarafından hazırlanan oy şablonu kendilerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Bunun için, mail@engelsizerisim.com adresi veya, 0212 359 7538 nolu telefon kullanılabilir.

Ayrıca Ankara’da bulunan görme engelli arkadaşlar Engelliler Konfederasyonundan da bu şablonu temin edebilirler. Engelliler Konfederasyonu Telefon 0549 389 79 69


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ÖDÜLLÜ YARIŞMA DUYURUSU

2007 yılından bu yana Japon Onkyo Holdingi tarafından ödülleri verilen dünya çapında yıllık Onkyo Braille adıyla bir kompozisyon yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışmaya geçtiğimiz yıllarda Federasyonumuzdan katılım sağlandı ve ödüller alındı. Bu yıl yapılacak olan Onkyo Barille Kompozisyon yarışmasına katılmak için yazılacak kompozisyon kuralları aşağıda belirtilmiştir.
Haberin Tamamını okumak için tıklayınız >>

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

7-14 OCAK BEYAZ BASTON HAFTASI

7-14 Ocak Beyaz Baston haftası nedeniyle Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Av.Turhan İçli 7 ocak 2017 tarihinde, saat 13.30’da Ankara Manhattan otel de basın açıklaması düzenledi, toplantının bitiminde Türkiye Körler Federasyonunun hazırladığı beyaz baston klıbi toplantıya katılanlar tarafından izlendi.
Haberin Tamamını okumak için tıklayınız >>-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi 3. Olağan Toplantısı

Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi 3. Olağan Toplantısı 17 Aralık 2016 tarihinde Saat 11.00-17.00 arasında Altınokta Körler Derneği Eğitim Kültür Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya 11 şubeden temsilci katıldı.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Arçelik A.Ş.’den Engelsiz Ürünler

Tasarladığı üstün teknolojiye sahip ürünlerle tüketicilerin hayatını kolaylaştıran Arçelik A.Ş., 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekiyor. Altınokta Körler Derneği ile ‘Engelsiz Ürünler’ projesini geliştiren Arçelik, görme engellilerin ev aletlerini daha rahat bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çözüm ve uygulamalar sunuyor.
Haberin Tamamını okumak için tıklayınız >>

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Noterlik İmza Kullanımı Basın Açıklaması

Yasalardaki açık hükme rağmen görme engellilerin imzalarının geçerliliğini ısrarla iki şahite bağlayan Türkiye Noterler Birliğinin ayrımcı tutumunu teşhir etmek amacıyla Federasyonumuz, bağlı dernekler ve Engelsiz Erişim Derneğinin 05.12.2016 pazartesi günü saat 14:00’da basın açıklaması yapılmıştır.
Haberin Tamamını okumak için tıklayınız >>

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

14-15 MAYIS 2016 HAK TEMELLİ MÜCADELE VE ENGELLİ ÖRGÜTLENMESİ: DÜNDEN YARINA ARAYIŞLAR ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Federasyonumuza bağlı derneklerle ilgili haber ve gelişmeleri, deneklerimizin ilgili web sayfalarından takip edebilirsiniz

GÖRME ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ: www.gozder.org.tr
ALTINOKTA KÖRLER DERNEĞİ: www.altinokta.org.tr
EVRENSEL GÖRME ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ: www.evrenselgozder.com
TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ: www.turged.org.tr
UYGAR GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ: www.uged.org.tr
KÖRLERE EĞİTİM VE DESTEK DERNEĞİ: www.kordesder.org

SON YAZILAR


Yeterli Standartlardaki Az Görme Servisleri

Medyanın Engellilere Bakışı

Çok Yorulduk Yarım Kalmaktan

Ayrımcılık ve Nefret


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 31.10.2020 Günlük İstatistik   Tekil : 60 - Sayfa Görüntülenme : 171 - Toplam : 479466

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri