Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Son Güncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Salı
 
Anasayfa
Ufkun Ötesi Dergisi
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

4.03.2024
Günlük İstatistik  
Tekil : 2
Sayfa Görüntülenme : 4
Toplam : 793433

 

DUYURULARBir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z

Federasyonumuzla uyumlu ?al??malar y?r?ten Engelsiz Eri?im Derne?i taraf?ndan Beyaz Baston ve Eri?ilebilirlik Festivali i?erisinde de?erlendirilmek ?zere beyaz baston konulu bir ?yk? yar??mas? d?zenlenmi?tir. ?lk beyaz baston hik?yelerini payla?arak bu ?d?ll? yar??maya kat?lmak isteyen g?rme engellilerin ekteki ayr?nt?l? ?artnameyi incelemeleri gerekmektedir.

De?erli Engelsiz Eri?im ve EEEH Dergi takip?ilerimiz,

hepinize serin bir Eyl?l g?n?nden selam olsun.

Bu y?l 5?incisini ger?ekle?tirece?imiz ve temas?n? ?Eri?ebiliyorsam e?it hayat, al beyaz bastonunu ba??ms?zl??? tat? olarak belirledi?imiz Beyaz Baston ve Eri?ilebilirlik Festivalimizde , ?zg?rl?k?? arkada?lar?m?z? onurland?rmak istiyoruz. Festivalimizin ak?am ku?a?? i?in baston Hik?yelerinden olu?an ve bize keyifli anlar ya?atacak olan bir b?l?m haz?rlamaya karar verdik. Bu b?l?m, sizden gelen ve bastonunuzla ilk ba??ms?z hareket deneyimlerinizi anlatan hik?yelerden olu?acak. A?a??da belirtece?imiz ko?ullara uygun olarak yazaca??n?z hik?yelerinizi psybahar@icloud.com adresine g?ndererek, yol arkada??n?z? ta?land?rabilirsiniz. Bize g?nderece?iniz ?yk?ler, E?it, Eri?ilebilir, Engelsiz Hayat Dergisi yaz? kurulu taraf?ndan de?erlendirilecek ve ilk ??e giren hik?yeler s?rpriz ?d?llerin sahibi olacak. Ayr?ca, yine ilk ??e giren hik?yeler, yazarlar? taraf?ndan Festivalin ak?am ku?a??nda seyircilere anlat?lacak. ?yk? yar??mam?za kat?l?m Ko?ullar?m?z ?unlar:

?

1-Yar??mam?za beyaz baston kullanan g?rme engelli bireyler kat?labilecektir.

?

2-Yar??mam?za kat?l?m i?in herhangi bir ya? s?n?r? yoktur.

?

3-Hik?yeler en fazla 3 sayfa olmal? ve 1200 kelimeyi ge?memelidir.

?

4-Hik?yeler, T?rk?e dil bilgisi ve yaz?m kurallar?na uygun olarak yaz?lmal?d?r.

?

5-Yazaca??n?z hik?yeler, beyaz bastonunuzla ilk ba??ms?z hareket deneyiminiz, bu deneyim i?in neden o g?n? se?ti?iniz, bu deneyiminizin size neler hissettirdi?i, deneyiminizin ba??ms?z hareket becerinize etkisinin neler oldu?u gibi konular? i?ermelidir.

?

6-Hik?yelerinizi ad?n?z, soyad?n?z, cep telefonunuz ve e-posta adresinizle birlikte en ge? 01.10.2018 Pazartesi g?n?ne kadar psybahar@icloud.com adresine g?ndermeniz gerekmektedir.

Amac?m?z, hep birlikte e?lenmek, baston hik?yelerimizi payla?mak ve h?l? beyaz bastonu ile dost olamam?? arkada?lar?m?za motivasyon sa?lamakt?r. Beyaz bastonunuzla tan??ma hik?yelerinizi heyecanla ve sab?rs?zl?kla bekliyoruz.

Bastonunuzun her zaman yol arkada??n?z olmas? dileklerimizle.

--

Engelsiz Eri?im Derne?i

E-Posta: mail@engelsizerisim.com

Web : engelsizerisim.com

Facebook

Twitter

Telefon : 05058325884

Adres : Murat Reis Mahallesi, ?inili Mescit Sokak, No:47/2 ?sk?dar, ?stanbul

http://www.korlerfederasyonu.org.tr/kanun_8433.asp

http://www.korlerfederasyonu.org.tr/kanun_8966.asp

http://www.korlerfederasyonu.org.tr/kanun_9358.aspBir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 4.03.2024 Günlük İstatistik   Tekil : 3 - Sayfa Görüntülenme : 5 - Toplam : 793434

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri