Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 1 Nisan 2019 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumumuzu onurlandırmanızı dileriz.

Tarih: 7-8-9 Aralık 2012
Yer: Angora Hotel
İstanbul Caddesi Soydaşlar Sok. No:16 Ulus-Ankara
Tel:(0312) 311 56 56


DÜZENLEYEN KURUMLAR

T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
M.E.B Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Türkiye Körler Federasyonu
İletişim
Türkiye Körler Federasyonu
GMK Bulvarı 32 / 6 06540 Demirtepe / Ankara
Tel :0312 231 82 43- Fax:0312 231 82 46
E-posta - bilgi@korlerfederasyonu.org.tr
Eyyüp Doğan Sempozyum Koordinatörü
0532 664 12 14
İdris İnandı Sempozyum Koordinatör Yrd.

PROGRAM

6 Aralık 2012
17:00 Konaklamalı Katılımcıların Otele Girişi

7 Aralık 2012
8:30 Kayıt
9:30 Açılış, Saygı Duruşu ve Sinevizyon Gösterisi

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Eyyüp DOĞAN, Türkiye Körler Federasyonu Başkan Yardımcısı
Ahmet CANTÜRK, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı
Prof. Dr.Süleyman BÜYÜKBERBER, Gazi Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Hakan SARI, M.E.B Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Aylin ÇİFTÇİ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

Protokol
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı FATMA ŞAHİN

10:30 Ara İkram

11:00 BİRİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Moire KETTNER, Education for Blind and Visually Impaired Persons in Schools and Universities in Germany
Av. Turhan İÇLİ, Türkiye’de Kör ve Az Görenlerin Karma Eğitiminin Sorunları
İbrahim ELİBAL, Görme Engellilerde Bilgisayar Eğitimi

12:00 Soru –Cevap
13:00 Yemek Arası

14:00 İKİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi
Av. Müjgan Bilgen ÖZEN, Görme Engellilerin Eğitim - Öğretim Hakkı
Eyyüp DOĞAN, Görme Engelli Bireylerin Rehabilitasyon Sürecinde Anne ve Babaların Sorumluluğu
Deniz AYDEMİR DÖKE, Belkıs GARİP, M. Şahin BÜLBÜL, Claire ÖZEL, Öğretmen Adayları Görme Engelliler ile İlgili En Çok Neyi Merak Ediyor? Ne Biliyor?

15:00 Soru-Cevap
15:30 Ara İkram

16:00 ÜÇÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm Başkanı
K.K.T.C. Körler Federasyonu Başkanı Derviş YÜCETÜRK, K.K.T.C.’ de Görme Engellilerin Eğitimi ve Geçirdiği Aşamalar
Av. Hasan TATAR, Az Görenlerin Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme
Arzu BİLİCİ, Eğitimde Fatih Projesinin Engelli Bireylere Yönelik Olarak Yaptığı Çalışmalara İlişkin Bir Değerlendirme
Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLU, Eğitimde Fatih Projesi ve Görme Engelliler ile Az Görenlere Yönelik Çalışmalar

17:00 Soru- Cevap
19:00 Akşam Yemeği

8 Aralık 2012
9:00 DÖRDÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Süleyman RIDVANOĞLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri
Gönül TURGUT, Az gören Çocukların Rehabilitasyon Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bahar YAZGAN GÜLSEREN, Yrd. Doç. Dr. Nesrin ÖZDEMİR, Doç. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Rahman TURGUT, Eğitim ve Rehabilitasyonda Rehberlik Hizmetlerinin Önemi
10:00 Soru Cevap
10:30 Ara İkram

11:00 BEŞİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Dr. Hale BACAKOĞLU
M. E. B. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yrd. Doç. Dr. Ayşe HEPKUL, Görme Özürlülerin Eğitimine Kapasite Yaklaşımı Bakış Açısı
Arş. Gör. Harun CEYLAN, Görme Engelli Yaşlıların Sosyal Rehabilitasyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü
Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL, Arş. Gör. Belkıs GARİP, Dengeli Eğitim İçin Nasıl Bir Denge Eğitimi Olmalı?

12:00 Soru-Cevap
13:00 Öğle Yemeği

14:00 ALTINCI OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati AKYOL
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Yrd. Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN, Görme Yetersizliğinin Psikomotor Gelişim ile Bağımsız Hareket Üzerindeki Etkileri ve Destekleyici Programlar
Özel Eğitim Öğretmeni Gülten ŞEN, Görme Engellilerin Tanılanma Süreci
Mahmut ÇİTİL, Görme Engellilerin Eğitimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi
Öğr. Gör. Tamer KARAKOÇ, Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK, Öğr. Gör. Dr. Salih ÇAKMAK, Doç. Dr. Adnan KAN, Gazi İşlevsel Görme Değerlendirme Aracı

15:00 Soru Cevap
15:30 Ara İkram

16:00 YEDİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Av. Turhan İÇLİ
Engelliler Konfederasyonu Başkanı
Belkıs GARİP, Ali ERYILMAZ, M. Şahin BÜLBÜL, Görme Engelli Öğrencilerin 9. Sınıf Fizik Öğretim Programı Kazanımlarının Kendilerine Uygunluğu Konusunda Fikirleri
Özel Eğitim Öğretmeni Ahmet MERT, Erken Çocuklukta Az Görenlerin Rehabilitasyon Süreci
Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLU, Az Görenlerde Aktif Görme ve Kinestetik Spor Eğitimi

17:00 Soru –Cevap
17:30 Kapanış Sonuç Bildirimi
19:00 Yurt Dışından Gelen Konuklara Akşam Yemeği

9 Aralık 2012 (YURT DIŞINDAN GELEN KONUKLARIN GEZİSİ)
10:00 Yurt Dışından Gelen Konuklara Anıtkabir Ziyareti
13:00 Öğle Yemeği
14:00 Yurt Dışından Gelen Konuklara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gezisi
17:00 Yurt Dışından Gelen Konukların Yolcu Edilmesi

DANIŞMA KURULU
(ADVISORY BOARD)


Dr. Aylin ÇİFTCİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

Doç. Dr. Hakan SARI
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü

Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER
Gazi Üniversitesi Rektörü

Ahmet CANTÜRK
Türkiye Körler Federasyonu Başkanı

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
(ORGANIZATION BOARD)

Dr. Nejla Okur
Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı

Dr. Hale Bacakoğlu
M.E.B Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Grup Başkanı

Prof. Dr. Yakup İçingür
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Banu Altunay Arslantekin
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Eyyüp Doğan
Türkiye Körler Federasyonu İstihdam ve Rehabilitasyondan Sor. Başkan Yrd. ve Sempozyum Koordinatörü

İdris İnandı
Türkiye Körler Federasyonu Eğitimden Sor. Bşk. Yrd. ve Sempozyum Koordinatör Yrd.

BİLİM KURULU
(SCIENTIFIC BOARD)

Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu, Yalova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Gönül Akçamete, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Rıza Abay, Yalova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd. ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Serpil Ortaç, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nihal Taş, Gazi Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yavuz Yakut, Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kasım Karataş, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yakup İçingür, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Cem Girgin, Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksek Okulu Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tuncay Güloğlu, Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Musa Şahin, Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Sosyal Hizmetler Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıkılmış, İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hasan Avcıoğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Zihin Engellilerin Eğitimi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Banu Altunay, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Görme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Pınar Şafak, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Görme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Hepkul, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Nejla Okur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı
Arş. Gör. Fatma Kahraman Güloğlu, Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Arş. Gör. Mahmut Çitil, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Görme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Hakan Sarı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
Doç. Dr. Ömer Açıkgöz, Millî Eğitim Bakanlığı, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü
Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
Mahmut Tuncel, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü
Adil Kabakçı, Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okul Müdürü
Cengiz Polat, Göreneller Görme Engelliler İlköğretim Okul Müdürü

 


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 8.04.2020 Günlük İstatistik   Tekil : 296 - Sayfa Görüntülenme : 302 - Toplam : 423554

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri