Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 30 Ocak 2023 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
Ufkun Ötesi Dergisi
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   

Bankacılık işlemlerinde görme engellilerin imza atmada yaşadıkları sorunlar

Bilindiği gibi; yönetim kurulumuz, federasyonumuzun 01.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunda seçilerek göreve başlamıştır.
3 yılık çalışma plan hedefini oluştururken; daha çok ülkemizde özelinde görme, genelinde ise engellilerin tamamı  için başta devlet olmak üzere kamu ya da özel sorumluların, hizmetlerin verilmesinde yöntem ve anlayış olarak; insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, engellilerin ve engelliliğin her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirilmesi, engelliler aleyhine ayrımcılık yapılmaması ve ayrımcılıkla mücadelenin engellilere yönelik politikaların temel esası olması  ve yine alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde engellilerin, katılımının sağlanmasının  benimsenerek yerleşik hale getirilmesi amacıyla bu alanlarda sürekli çalışmalar yürütülmesini esas almıştır.

Bu amaç dorultusunda hazırlanan 3 yıllık çalışma plan hedefine imza sorunu, öncelikli yürütülmesi gereken çalışmalar arasına alınmıştır.

Ne yazık ki; çoğumuz, yıllardır Türkiye’nin hemen hemen her ilinde ve ilçesinde banka şube müdürlüklerinde haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak imza atma konusunda mağdur edilmişizdir. Bankalarda yaşanan bu haksız ve hukuki dayanaktan yoksun işlemlerin önlenmesi amacıyla Başkanlığımız tarafından bir çalışma başlatılmıştır.

  1. Bunun için önce görme engellilerin, imza atma eylem ve işlemini hukuksal açıdan doğru bir temele oturtmak için; tarafımızca Türk hukuk mevzuatı taranarak imza konusunda kapsamlı hukuksal bir rapor hazırlanmıştır. Ayrıca bu raporda Başkanlığımızın  sorunla ilgili çözüm önerileri de yer almaktadır.
  2. Bu bağlamda; ilk çalışma Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığıyla Federasyon Başkanlığımız arasında gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 7-8 ay süren bu çalışma farklı banka genel müdürlüklerinin  hukuki temsilcilerinin de, sürece dahil edildiği oldukça teknik ve hukuksal bir düzlemde yürütülmüştür. Taraflar arasında 3 toplantı yapılmıştır.

Ortak çalışma sonunda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’ ndan bir karar alınması sağlanmıştır.
Bankalar birliği, Yönetim Kurulu kararı ile, banka müdürlüklerine görme engelli müşterilerine imza atma işleminde mevzuat dışı davranışta bulunmamaları gerektiğini bildirmektedir.

  1. Kamu Denetçiliği Kurumu ile Başkanlığımız arasında da, bir çalışma  sürdürülmektedir. Türkiye’ de yaşanan sorunların çözülmesi için banka müdürlükleriyle hukuk dışı uygulamaları gidermeleri

amacıyla karar alınması için resmi başvuru yapılmıştır. 5 kamu denetçisinden biri olan engelli hakları denetçisi ile tarafımızca mütadit kereler görüşülmüş ve bütün bankaları kapsayan karar alacakları tarafımıza beyan edilmiştir. bu çalışma da oldukça olumlu bir düzlemde yürütülmektedir.

 

  1. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Başkanlığı ile de, bir çalışma başlatılmıştır. Daha önce hazırladığımız rapor kuruma gönderilmiş ve 29.04.2014 tarihinde BDDK görevlileriyle Başkanlığımız temsilcileri arasında bir toplantı yapılmıştır. Bu görüşmede birkaç konuda ortak karar alınmıştır. Bu kararlar şunlardır;
  2. Öncelikle görevliler tarafından istemimizin haklı görüldüğü;  Bu nedenle konuda kendilerinin de banka müdürlükleriyle çalışma başlattıklarını, tarafımıza beyan etmişlerdir.
  3. Türkiye genelindeki bütün banka müdürlüklerinin bankacılık işlemlerinin görme engelli müşterilere uygun olarak hazırlanması gerektiği hususunda görüş birliğine varılmıştır.
  4. Bu nedenle; Bankacılık işlemlerinin tamamının görme engelli müşterilerin, erişimine uygun hale getirilmesi için gerek kabartma yazı gerekse elektronik teknikleri kullanılacaktır.

Bu yöntemin yaygın olarak kullanılmasının oldukça zaman alacağı bilindiğinden ;Bu sürede yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla BDDK’ tarafından bütün banka müdürlüklerini kapsayan bir idari işlem düzenlenmiştir.

BDDK’ nın bu kararını, sitemizden ve üye derneklerimizden edinilmesi mümkündür.

İndirmek için tıklayınız


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 8.06.2023 Günlük İstatistik   Tekil : 7 - Sayfa Görüntülenme : 7 - Toplam : 763981

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri