Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

  5809 say�l� Elektronik Haberle�me Kanunu (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)

ELEKTRON�K HABERLE�ME KANUNU

 

Kanun Numaras� : 5809
Kabul Tarihi: 5/11/2008
Yay�mland��� R.Gazete : Tarih: 10/11/2008 Say� : 27050 (M�kerrer)

 

�lkeler

MADDE 4 �

��

k) Teknolojik yeniliklerin kullan�lmas� da dahil olmak �zere �z�rl�, ya�l� ve sosyal a��dan korunmaya muhta� di�er kesimlerin �zel ihtiya�lar�n�n dikkate al�nmas�. Rolex Daytona Replica WatchesBir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 51 - Sayfa Grntlenme : 51 - Toplam : 733875

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri