Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

7/15/2024
Gnlk statistik  
Tekil : 60
Sayfa Grntlenme : 126
Toplam : 797987

 

DUYURULARBir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

Teklif �a�r�s� - Asya Pasifik (WBUAP)Orta Vadeli B�lgesel Genel Kurul 2014 - D�nya K�rler Birli�i Gen�lik Forumu'nda Sunulmak �zere

Sevgili Arkada�lar,
D�nyada gen�lerin yenilik�i fikirlerine davetiye ��karmak ad�na, D�nya K�rler Birli�i 6 b�lge �yesinin organizasyon komitesi gen�lere ait �nerilerini almaya karar vermi�tir. Bu �nerilerin son teslim tarihi 17 A�ustos 2014 tarihidir. ( 24:00, GMT +8) 'dir.

Karanl�kta Diyalog Vakf� Ltd�nin ana sponsorlu�unda, Gen�lik Forumu Genel Kurulunun ba�lang�c�nda Cyberport, Hong Kong �ehrinde 21 Kas�m 2014 tarihinde yap�lacakt�r. Tibet�te K�rler i�in e�itim merkezi ve s�n�r tan�mayan Braille kurucusu Bayan Sabriye Tenberken�in konu�mac� olarak kat�l�m�ndan ve tecr�belerini payla�mas�ndan onur duyaca��z. Ayr�ca, kapsay�c� bir toplumun i�inde e�it f�rsat ve yap�lar� te�vik etmek i�in g�rme engelli gen�lerden olu�acak yuvarlak masa toplant�lar�nda yap�lacak beyin f�rt�nalar� ile b�lge h�k�metlerine WBUAP �yelerine se�kin projelerini sunma �anslar� olacak.

Bu g�r��lerin al��veri�i ile ve yenilik�i fikirlerini ve hayallerini payla�mak i�in g�rme engeli olan gen�ler i�in bu toplant�lar�n b�y�k bir f�rsat oldu�unu d���nmekteyiz. Ayr�ca bu projelere ba�lant�/kaynak sa�lamak ad�na bu toplant�lar�n �ok faydal� olaca��n� projeler ve �e�itli fon y�neticileri davet edilerek bir arada olabilme f�rsat� yarat�lacakt�r.

Ayr�nt�l� bilgi resmi web sitesinde mevcuttur http://www.wbuapga2014.org.

Daha fazla bilgi i�in Bayan Ashley Wong�a ula�abilirsiniz

youth@wbuapga2014.org

Sayg�lar�mla,
Chong Chan-yau
Ba�kan
D�zenleme Kurulu
Rolex Datejust II Replica

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica

Replica Richard Mille RM 055


Av. Turhan ��L�

Engelliler Konfederasyonu Ba�kan�Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 7/15/2024 Gnlk statistik   Tekil : 60 - Sayfa Grntlenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri