Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

6/16/2024
Gnlk statistik  
Tekil : 60
Sayfa Grntlenme : 126
Toplam : 797987

 

DUYURULAR


�NEML� DUYURU


Say�n �yelerimiz,

EBU taraf�ndan d�zenlenen 2014 Onkyo D�nya Braille Kompozisyon Yar��mas� sonu�lar� a��kland�.

Yar��maya 21 �lkeden 62 ki�i kat�lm��t�r. �lkemizi temsilen de�erli �yelerimiz; Sn. �ule Sepin, Sn. Zeynep Y�ld�r�c� ve Sn. Mehmet �elenk kompozisyonlar�yla kat�lm��lard�r.

Devam� ��in T�klay�n�z...

---

Teklif �a�r�s� - Asya Pasifik (WBUAP)Orta Vadeli B�lgesel Genel Kurul 2014 - D�nya K�rler Birli�i Gen�lik Forumu'nda Sunulmak �zere   

D�nyada gen�lerin yenilik�i fikirlerine davetiye ��karmak ad�na, D�nya K�rler Birli�i 6 b�lge �yesinin organizasyon komitesi gen�lere ait �nerilerini almaya karar vermi�tir

Devam� ��in T�klay�n�z...

--- Rolex Sea-Dweller Replica

KAMUOYUNA AC�L DUYURU   

Da� fare do�urdu: Engelli Kamu Personeli se�me s�nav�na 125 bin ki�i girdi; 3 138 ki�inin atamas�n�n yap�laca�� a��kland�. 25 bini a�k�n Engelli Memur a���� kar��s�nda 3 bin ki�ilik atamay� kabul etmiyoruz..

Devam� ��in T�klay�n�z...

--- Rolex Yacht-Master II Replica

Konu: Avrupa Körler Birli�i 2014 Braille Kompozisyon Yar��mas�   

Avrupa Körler Birli�i, Braille yaz�n�n kullan�m�n� özendirmek amac�yla, bir kompozisyon yar��mas� düzenlemi�tir.
Yar��maya kat�lacaklar�n kompozisyonlar�n� en geç 30.04.2014 tarihine kadar, Türkiye Körler Federasyonuna  ula�t�rm�� olmalar� gerekmektedir.
Federasyonumuz, yar��maya kat�lanlardan ilk be� dereceye giren eserleri �ngilizceye tercüme ederek, Türkiye’yi temsilen, Avrupa Körler Birli�i’ne gönderecektir...

Devam� ��in T�klay�n�z...

Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 6/16/2024 Gnlk statistik   Tekil : 60 - Sayfa Grntlenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri