Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

7/15/2024
Gnlk statistik  
Tekil : 60
Sayfa Grntlenme : 126
Toplam : 797987

 

3. ULUSLARARASI K�R ve AZ G�RENLER�N E��T�M�, REHAB�L�TASYON SORUNLARI VE ��Z�M �NER�LER� SEMPOZYUMU
Breitling Avenger Seawolf Replica
7 Aral�k 2012
8:30 Kay�t
9:30 A��l��, Sayg� Duru�u ve Sinevizyon G�sterisi

A�ILI� KONU�MALARI
Eyy�p DO�AN, T�rkiye K�rler Federasyonu Ba�kan Yard�mc�s�
Ahmet CANT�RK, T�rkiye K�rler Federasyonu Ba�kan�
Prof. Dr. S�leyman B�Y�KBERBER, Gazi �niversitesi Rekt�r�
Do�. Dr. Hakan SARI, M.E.B �zel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M�d�r�
Dr. Aylin ��FT��, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� �z�rl� ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�r�

Protokol
Rolex Sea-Dweller Replica Aile ve Sosyal Politikalar Bakan� FATMA �AH�N

A��l�� t�reni ve konu�malar� izlemek i�in a�a��daki ba�lant�y� kullan�n�z...

http://youtu.be/ms3BcjDoB28

 

Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 7/15/2024 Gnlk statistik   Tekil : 60 - Sayfa Grntlenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri