Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

7/15/2024
Gnlk statistik  
Tekil : 60
Sayfa Grntlenme : 126
Toplam : 797987

 

3. ULUSLARARASI K�R ve AZ G�RENLER�N E��T�M�, REHAB�L�TASYON SORUNLARI VE ��Z�M �NER�LER� SEMPOZYUMU

8 Aral�k 2012

14:00 ALTINCI OTURUM
Oturum Ba�kan�: Prof. Dr. Hayati AKYOL
Gazi �niversitesi E�itim Fak�ltesi Dekan�
Yrd. Do�. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEK�N, G�rme Yetersizli�inin Psikomotor Geli�im ile Ba��ms�z Hareket �zerindeki Etkileri ve Destekleyici Programlar
�zel E�itim ��retmeni G�lten �EN, G�rme Engellilerin Tan�lanma S�reci
Mahmut ��T�L, G�rme Engellilerin E�itimi �le �lgili Lisans�st� Tezlerin Analizi
��r. G�r. Tamer KARAKO�, Yrd. Do�. Dr. P�nar �AFAK, ��r. G�r. Dr. Salih �AKMAK, Do�. Dr. Adnan KAN, Gazi ��levsel G�rme De�erlendirme Arac�

15:00 Soru Cevap

Alt�nc� oturuma ili�kin videoyu izlemek i�in a�a��daki ba�lant�y� kullanabilirsiniz...

http://youtu.be/31fN-aI0sGU

Audemars Piguet Replica Watches
Rolex Sea-Dweller Replica

Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 7/15/2024 Gnlk statistik   Tekil : 60 - Sayfa Grntlenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri